10 สิงหาคม 2562 เฝ้าระวังช้างป่าอ่างฤๅไน บุกรุกพื้นที่ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/282694
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แจ้งว่าระหว่างวันที่ 6 – 8 ส.ค.62 เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนบริเวณป่าหลุมจังหวัด หมู่ 7 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสำรวจและป้องกันการกระทำผิดในพื้นที่ ด้านเจ้าหน้าที่ชุดติดตามเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ได้ตรวจสอบและผลักดันช้าง 20 ตัว บริเวณบ้านกระบกเตี้ย หมู่ 5 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าตรวจสอบและผลักดันช้าง 4 ตัว บริเวณหมู่ 5 บ้านนาดี ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังติดตามช้าง 30 ตัว บริเวณหนองกระปอกเส้นทางบ้านวังวุ้ง-บ้านอ่างเตย หมู่ 9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าเข้าทำลายพืชผลของเกษตรกร และติดตามพฤติกรรมของกลุ่มโขลงช้างอีกด้วย